Bestellen & levering

Levering en uitvoering

  1. A2Deals zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan A2 Deals kenbaar heeft gemaakt.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 13 van de algemene voorwaarden is vermeld, zal A2 Deals geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
  4. Na ontbinding conform het vorige lid zal A2 Deals het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
  5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij A2 Deals tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan A2 Deals bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Levering en kosten
Om het zo eerlijk mogelijk te houden, doen we niet aan verborgen toeslagen. We houden het graag duidelijk wat u totaal betaald. Bij ons betaald u dus NOOIT verzendkosten!


Duur van levering
– De meeste producten worden direct bij onze leverancier besteld vanuit Azië en dus direct vanuit daar uitgeleverd. Door het hoge ordervolume hebben onze producten hebben doorgaans een levertijd van 2 tot 4 weken. Dit staat vermeld bij alle producten en in uw bevestigingsmail.

– Het kan voor komen dat producten er langer over doen om u te bereiken, mocht dit het geval zijn laat het ons dan even weten.

– Woont u buiten Nederland? Dan kan de levering eventueel 1 a 2 weken langer duren.

– Overige producten worden doorgaans binnen 2 tot 5 werkdagen geleverd. Ook in dit geval staat dit vermeld bij het product.